Jdi na obsah Jdi na menu
 601. SKUPINA SPECIÁLNÍCH SILHistorie
Historické kořeny českých sil zvláštního určení sahají do 2. světové války do Velké Británie. Zatím co Poláci ze svých lidí, kteří absolvovali výsadkářský výcvik, sestavovali především výsadkovou brigádu, českosloveský odboj v Londýně pod vedením Františka Moravce (s tímto jménem se ještě setkáme) se zaměřil na diverzní činnost v protektorátu Čechy a Morava. Byla provedena řada operací více či méně úspěšných. Převážná část vysazených skupin byla zpravodajsky zaměřena, ale byly i sabotážní skupiny jako Anthropoid a Wolfram.
Po válce pod vedením lidí s výcvikem z Anglie vzniká výsadkové vojsko i v Československé armádě – 71. výsadkový prapor za přispění lidí jako Paleček, Krzák, Černota… Činnost vojáků byla velice podobná tomu čemu se naučili za války. Spolu s politickým uvědoměním a v duchu hesla „Sovětský svaz náš vzor!“ bylo diverzně zaměřené výsadkové vojsko přetvořeno na vojsko pro hromadné výsadky sovětského typu. S tímto cílem v roce 1952 v Prešově na Slovensku vzniká 22. výsadková brigáda. V roce 1955 byl brigádě propůjčen čestný název „Banskobystrická“. V roce 1960 byl proveden přesun ze Slovenska na Moravu do posádek v Prostějově a Holešově. V Holešově vznikl v roce 1961 7. výsadkový průzkumný pluk. Tento pluk obnovil zaměření na diverzní činnost. Jenže pluk zlobil soudruhy – při návštěvě spřátelených vojsk v srpnu 1968 odmítl pustit příslušníky těchto vojsk do kasáren a dokonce bylo plánováno osvobození Dubčeka – byl v roce 1969 rozpuštěn a lidé pokud nebyli propuštěni do zálohy byli převeleni do Prostějova. Následně probíhá reorganizace a brigáda je změněna na pluk. V roce 1970 byl změněn název pluku na 22. výsadkový pluk „Banskobystrický, SNP“. V roce 1987 je pluk přejmenován na brigádu.
Po převratu od roku 1991 vystupuje útvar jako 22. speciální skupina. V roce 1993 je přeměněna na 6. speciální středisko a v roce 1995 na 6. speciální brigádu. Brigáda však neměla stavy a strukturu odpovídající skutečné brigádě. V roce 1999 byly v životě brigády dva milníky – obdržela brigáda čestný název „Generála Moravce“ a byla nasazena v rámci operace KFOR. V roce 2001 je brigáda přejmenována na 6. skupinu speciálních sil a 10.5.2002 obdržela skupina svou bojovou zástavu. 1.7.2003 došlo ke změně označení na 601. skupinu speciálních sil. Část příslušníků se účastní jako doprovod polní nemocnice operací v Iráku. Během nasazení v Iráku zahynul při automobilové nehodě Pavel Mauer. V roce 2004 po dlouhé době čekání dochází k bojovému nasazení jednotky jako celku v Afghánistánu. Jednotka působí v této oblasti půl roku. Základna v Afghánistánu byla pojemenována na památku po zemřelém spolubojovníkovi CAMP MAUER. Těsně po návratu z mise stihla jednotku tragédie, kdy při přesunu ze cvičení bylo několik příslušníků jednotky zabito při srážce nákladní tatry s vlakem.

Úkoly jednotky
601.skss organizačně spadá pod vojenskou zpravodajskou službu. Jednotka má za úkol: provádět speciální a hloubkový průzkum ve prospěch nejvyšších stupňů velení, provádět přímé operace proti důležitým cílům, organizovat partyzánský odboj v týlu protivníka, provádět operace speciálního charakteru.

Výběrové řízení
Výběr probíhá dvoukolovým způsobem s tím, že záleží zda jdete k zabezpečovací nebo bojové skupině. Lidé ze zabezpečení absolvují pouze první kolo, které trvá dva dny. Jedná se o běžné armádní přezkoušení tělesné kondice kdy uchazeč musí splňovat úroveň A – výsadkář. Zde jsou uvedeny min/max hodnoty – lehy-sedy 38/55 1min; kliky 20/35 1/2 min; běh 12 min. 2400/3000; shyby na hrazdě 6/16 a plavání na 300m. Největší problém je v silových úkolech a někdy i s plaváním. Na základě fyzických testů odpadne přibližně 80% odmítnutých uchazečů. Pak následuje pět hodin psychotestů. Při nich uspěje přibližně 50% přítomných. Pro zájemce o službu u bojových jednotek je pak druhé kolo. Druhé kolo trvá deset dní První den probíhají úvodní fyzické testy a psychotesty. Druhý den se nejprve fasuje vybavení, uchazeči dostanou polní oděv, spací pytel, baret a ostatní výstroj pro plnění úkolů (kromě pevných bot, které si uchazeči mají donést vlastní). Pak následuje patnáctikilometrový přesun do výcvikového zařízení, kde na uchazeče čekají další silová cvičení (shyby, kliky), běhy prokládané přenášením břemen a psychotesty, přesuny na 30, 40, 60 km. Jednotlivé úkoly nejprve adepti plní samostatně a postupně pak pokračují ve dvojicích a skupinách pro prověření jejich schopnosti vzájemné spolupráce. I tato část výběru je opět doplněna psychotesty a zahrnuty jsou například i střelby, které nejsou až tak podstatné. Uchazeč má možnost kdykoliv výběrové řízení vzdát. Neustále je sledován po všech stránkách jak instruktory, tak lékařem.

Výcvik
Po úspěšném absolvování výběrového řízení je zájemce začleněn do skupiny speciálního určení nebo skupiny speciálního průzkumu. Jeho výcvik probíhá ve skupině s tím, že postupně získává a rozšiřuje si svou specializaci. Možnosti jsou následující:
infiltrace – výsadkář/volné pády, výsadkář/tandemové seskoky, potapěč
hlídka – spojař, zdravotník, ženista, odstřelovač
Následně se dalším vzděláváním ze specialisty stává instruktor.Výzbroj
pistole:CZ-75 ráže 9mm
samopaly:vz.61 „Škorpion“ ráže 7,65mm, Heckler a Koch MP5 SD6 ráže 9mm
útočné pušky:sa vz.58V a Pi ráže 7,62×39 mm
odstřelovací pušky: SVDN-1 „Dragunov“ ráže 7,62mm, Accuracy International Arctic Warfare, M82 Barret a OP96 Falcon – obě ráže 12,7mm
brokovnice:Benelli M3 SUPER 90
 granátomety:CIS 40GL – ráže 40mm, vyráběný společností Singapore Technologies Kinetics, zbraň je možné osadit na sa vz.58

Ve výzbroji má jednotka také další výzbroj obdobnou jako další výsadkové a průzkumné jednotky AČR – granáty, protitankové prostředky, demoliční prostředky, miny atd. Někdy se hovoří o tom, že jednotka má vy výzbroji i pušky M16 a G3. Tyto zbraně nejsou standardní výzbrojí jednotky, jsou v malém počtu a slouží pouze k výcvikovým účelům. Je možné, že v rámci vojenské pomoci USA bude jednotka vyzbrojena v budoucnu karabinami M4A1. Důvodem pro tento krok je jednodušší logistické zabezpečení při působení jednotky v zahraničí a větší kompatibilita s obdobnými zahraničními jednotkami. Mimochodem se objevuje „kachna“, že karabiny M4A3, které používá SOG, byly původně určeny pro 601.skss. Není to pravda.

Výstroj
Základem výstroje je maskovací stejnkroj vz.95 v zeleném nebo pouštním provedení. Podle typu úkolů se používá výstroj jako balistická vesta a přílba či různé druhy pokrývek hlavy jako jsou čepice a klobouky. U jednotky je možno pozorovat nosné systémy od firem SPM Liberec a ALP – Martin Hanuš. Podobné to je u batohů, kdy jednotka využívá výrobky obou výrobců. V jednotce jsou specilisté pro různé činnsoti a tak má jednotka kvalitní vybavení pro potápěče, ale i pro seskoky HALO a HAHO.