Jdi na obsah Jdi na menu
 ECO COBRA

Historie:
Dne 1. května 1973 – Johannes Pechter založil a vedl jednotku Gendarmeriekommando Bad Vöslau. Tato jednotka měla za úkol starat se o bezpečnost transportů židovských uprchlíků ze SSSR.
1977 – návrh na vytvoření speciální zásahové jednotky Gendarmerieein­satzkommando zkráceně GEK (Četnické zásahové komando).
Nová jednotka vzniká oficiálně 1. dubna 1978 pod velením Johannese Pechtera.
1981 – jednotka přebírá ochranu premiéra
1982 – v návaznosti na americký akční seriál, vysílaný v té době v rakouské televizi, byla jednotka novináři nazvána Cobra. V tomto období převzala jednotka také úkol ochrany cestujících na palubách letadel
1985 – odsouhlasen projekt výstavby nové základny
1992 – je otevřena nová základna u Wr. Neusadt
2001 – dochází ke zhodnocení současného stavu speciálních zásahových jednotek četnictva a policie a je nastartován projekt reformy těchto jednotek
2002 – reorganizovaná jednotka Einsatzkommando (zkráceně EKO) Cobra, spadající pod velení policejního prezidia, začíná fungovat na čtyřech zásahových stanicích: Wiener Neustadt (centála), Linz, Graz a Innsbruck
2003 – přibývají tři zásahová pracoviště Klagenfurt, Salzburg a Feldkirch-Gisingen
2005 – přibývá poslední zásahová stanice Vídeň

Úkoly jednotky a Organizace:
Jednotka EKO Cobra je pověřena záchranou rukojmích, dále pak zadržením ozbrojených a nebezpečných pachatelů, bojem proti organizovanému zločinu a nakonec ochranou důležitých osob a objektů, do čehož spadá i služba ochrany letadel „Air Marshalls“. Členové jednotky se také účastní operací v zahraničí, například kdy jde o hledání ztracených rakouských občanů jako naposledy při katastrofě tsunami v jihovýchodní Asii nebo kdy působí jako ochrana rakouských diplomatů.
Hlavním střediskem je základna ve Wiener Neustadt, která slouží jako centrum výcviku a velení. Na základně je koordinační středisko pod zkratkou KOST, které řídí a zabezpečuje provoz všech ostatních částí jednotky. Zásahová stanice se skládá z malé koordinační skupiny KOST a dále ze čtyř zásahových oddílů. Zásahová pracoviště se skládají ze dvou zásahových oddílů a jsou propojena s některou zásahovou stanicí. Lidé ze střediska nebo skupin KOST musí být připraveni pro nasazení v akci stejně, jako lidé ze zásahových oddílů.

Výběrové řízení:
O výběrové řízení se mohou ucházet pouze zájemci z řad policie. Ti již musí mít ukončen celý základní výcvik policisty, který trvá celkem 2 roky. Výběrové řízení má několik stupňů: 1) Specifické požadavky EKO Cobra, 2) Psychologické vyšetření, 3) Lékařské vyšetření, 4) Osobní pohovor.
První část se skládá z předvýběru – zájemci musí splnit určitá kritéria předvýběru jako jsou šplh na laně bez přírazu, shyby na hrazdě, plavání s rukama svázanýma za zády. Pokud uchazeč nesplní i jediný požadavek, vypadává. První část dále obsahuje běh na překážkové dráze a střelecký test. Při psychologickém vyšetření se zjiš?uje inteligence, osobnost a pohotovost reakcí. Lékařské vyšetření obsahuje jak základní komplexní lékařské vyšetření, tak vyšetření potřebné pro létání a seskoky padákem, vyšetření sportovním lékařem na motoriku a výkonnost a také vyšetření moči a krve na přítomnost například drog nebo jiných látek. Výsledek tohoto vyšetření může být schopen, neschopen nebo dočasně neschopen. Osobní pohovor se odehrává před komisí a zájemce je dotazován takovým způsobem aby se projevily určité charakterové rysy, schopnost týmové spolupráce, odolnost proti stresu, motivace a podobně. Výběrové řízení a jeho požadavky jsou shodné pro muže i ženy.
Po výběrovém řízení začíná základní kurs, který trvá šest měsíců. Součástí kursu je taktika, střelba, sport, řízení vozidel, slaňování, boj zblízka, psychologie, výuka jazyků atd. Po zvládnutí základního kursu mají noví příslušníci EKO Cobra na výběr z několika specializací jako: padákové výsadky, potápění nebo odstřelovačský výcvik. Výcvikové středisko je špičkově vybaveno. Dominantou celého areálu základny je 20 metrů vysoká výcviková zásahová věž. Tato věž se požívá jak pro výcvik ve výškových činnostech jako slaňování, lezení a překonávání překážek typu roura ve zdi, hromosvod, okap atd. ale i pro taktický nácvik s cvičnou municí. Jedna strana věže má řadu oken a jsou zde cvičeny kompletní zásahy ve výškových budovách.
V rámci 9. konference zásahových jednotek Combat Team Conference v červnu roku 2003 vyhrál šestičlenný tým z EKO Cobra první místo ve speciálním zásahovém desetiboji. Jedná se o závod, kdy soutěží zásahové jednotky z různých států ve specifických dovednostech potřebných pro zásahové akce. Tuto konferenci i závod organizuje každé dva roky německá jednotka GSG-9.

Výzbroj:
Pistole:Glock 17, Glock 26
 Samopaly:MP88, jedná se o variantu útočné pušky Steyr AUG, která používá střelivo 9mm Para. Nově byl zaveden i samopal HK MP7 speciální ráže 4,6mm
Útočné pušky:Sturmgewehr 77, zkráceně StG77 jinak také Steyr AUG v ráži 5,56mm NATO
Odstřelovací pušky:Steyr CISM 300 Standard
4
 Výstroj:
Příslušníci jednotky používají při akcích černé zásahové kombinézy, přes které mají neprůstřelnou vestu. Na levém rukávu kombinézy mají umístěnu nášivku se znakem jednotky nebo rakouskou vlajku. Na zadní straně vesty je nápis Polizei. Pistoli mají umístěnu ve stehenním pouzdře. Pro ochranu hlavy je používána balistická přilba se sklopným balistickým štítem.
Pro svou přepravu jednotka používá osobní vozy Mercedes Benz a BMW. Jednotka také má zásahová vozidla umožňující rychlý zásah v patře nebo v letadle. Dalším přepravním prostředkem je nafukovací motorový člun. Jak již bylo uvedeno, na základně je hangár pro dva vrtulníky. Jeden je Eurocoter Ecureil patřící ministerstvu vnitra a druhý je poskytovaný armádou a jedná se o Augusta-Bell AB212.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář